Adoption

Adoption är ett sätt att bli föräldrar till ett älskat barn. Att bli föräldrar till ett barn genom adoption är en spännande och lång resa att göra, både bokstavligt och bildligt. Resan innebär höga toppar och djupa dalar innan man äntligen når fram till slutmålet - sitt älskade barn. Adoption för med sig att man får ett "extra" hemland, att man får uppleva otroligt många nya och spännande saker och att man får många nya vänner.

På denna sida har vi försökt sammanställa en del fakta och länkar om adoption.

 

Fakta i korthet

Det finns ca 44.000 utlandsadopterade i Sverige. Över hälften av dem är nu över 18 år. Tidigare år har det adopteras ca 1 000 barn per år från utlandet av familjer i Sverige. Nu börjar antalet internationella adoptioner minska. 2006 var siffran 765 barn. De kommer från ett 25-tal länder i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Under år 2006 kom de flesta barnen från Kina (325), Sydkorea (90),  Vietnam (63) Colombia (46), och Ryssland (46). 

Det finns internationella regler för hur adoptioner skall gå till. För att få adoptera måste man ha socialnämndens medgivande d.v.s. man måste vara lämplig som adoptivförälder.

Fem adoptionsorganisationer hjälper till med att förmedla barn till sökande som har socialnämndens medgivande. Dessa organisationer är auktoriserade av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) som också har tillsyn över verksamheten. Adoptionsorganisationerna får inte drivas i vinstsyfte men de får ta ut skäliga avgifter för sina tjänster. De femauktoriserade organisationerna är: